Hidhuu fi doorsisuudhaan paartilee morkattootaa dirree siyaasaa fi filannoo 2020 ala taasisuun hin danda'amu- Awash Post | OROMIYAA TIMES
Skip to toolbar

Hidhuu fi doorsisuudhaan paartilee morkattootaa dirree siyaasaa fi filannoo 2020 ala taasisuun hin danda’amu- Awash Post

Hidhuu fi doorsisuudhaan paartilee morkattootaa dirree siyaasaa fi filannoo 2020 ala taasisuun hin danda’amu- Awash Post

Filannoo dabarsanii kophaa baatii tokkoofis biyya bulchuuf yaaluun hin ta’u. Amaanaa qarxam gootanii nyaattaniirtu. Kana booda ummata nyaachuu feetuu?

Barri 2020. Oromoonis bara 1992 irraa waan barate qaba. PP qoofa yaadaa fi tooftaa moofaan deemaa kan jiru.

Godina Arsii Abboomsatti bakka bu’oonni KFO Aanaa Martii Guutoo fi Tamaam hidhamanii jiru. Qabsaa’onni kun amma duras Xoollayitti hidhamanii dararamaa turan. Aanaa Asakootti ammoo waajjira KFO cufanii jiran jedhan. Gochi kun daaw’annaa qondaalota olaanoo paartii biyya bulchuu Alamuu Simee fi Adaanach Abeebeen wal qabata jedhan. Jarana nagayaan wal dorgomna murtii ummataaf dhiifana. Kan hiitan gadi lakkisaa. Kan cufsiiftan bansiisaa. Jawar Mohammed

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *