Maqaa Ganamaa Kutaalee Bulchiinsa Magaalaa Finfinnee | OROMIYAA TIMES
Skip to toolbar

Maqaa Ganamaa Kutaalee Bulchiinsa Magaalaa Finfinnee

Maqaan Ganamaa Kutaalee Magaalaa Finfinnee 130 Kinooti!

1. FINFINNEE – Addis Ababa 2. AGAMSA – Markaatoo 3. BADDAA EJERSAA – Ras Kaasaa Sefer 4. BAAROO KORMAA – Xuqur Anbassaa 5. BIRBIRSA GOOROO – Piassa 6.Caffee Araaraa -sidist kiiloo 7. CAFFEE aannanii – Meksiikoo 8. CALCALLI – Saar-bet 9. DAALATTII – 4-kiiloo 10. DILDILA ADURREE – Inxooxxoo  11. GARBII – Senga-taraa 12. GOLBOO – Ceerqoos 13. GULALLEE BADHAASOO – Qeeraa 14. HURUFA BOOMBII – Jaan-Meedaa 15. QARSAA – Kaasaanchis 16. ADOOLAA – Kibre-Mengist 17. BULEE HORAA – Hagere Maariyaam 18. EJEREE – Addisaalem 19. ROOBAA – Nifaas Silk 20. ADAAMAA – Naaziret 21. CIROO – Asebe Teferi 2.BISHOOFTUU – Debre zeeyit 23.BOTEE-Maqii 24.BAATUU-Ziwaay 25.Amboo-Hagerehiwoot 26.Sabbataa-Alamganaa  27.Hoolotaa-Gannat 28.Walisoo-Gihoon 29.Tulluu eegduu-Menagesha 30.Haroo sabbuu-Alem teferi 31.Roobee-Goobbaa 32.Lammii-Lamii 33.Birbirsa-Georgis Church 34.Dhekkaa-Yeka 35.Dhooqa booraa-22 mazoria 36.Doobbii-Qacanee 37.Laga harree-Laga haar 39.Dabbassoo-mashalookiyaa 40.Haroomaayyaa-Alemaya 41.Bakkanniisaa-Mekanisa 42.Bookee-Bethel 43.Qarree Gowwaa-Gohatsion 44.Haxaaii-Axaayyee 45.Abbaa Guuguu-Aarbaa guuguu  46.Dirree Dhoaa-Dire dawa 47.Karaa Maraa-Kaarra Maarraa 48.Saa Gurree-Saaguree 49.Naqaadallaa-Maqdela 50.Melka jaldu-Melka Jebdu 51.Naqqamtee-Lekemte 52.Karaa Qoree-Karaa Qorree 53.Illuu Abbaa Booraa-illuubaaboor 54.Oboraa-Waabaraa 55.Dhedheertuu-Dertu 56.Yaaa baloo-Yabello 57.Qolan Koomii-Welenkomi 58.Hara Dambal-Zway 59.Cuqqaalaa-Ziqualla 60.Mataaharaa-Metehara 61.Arsii-Aruusii 62.Bishaan Diimaa-Bisdiimoo 64.Qoqaa-Koqa 65.Mandayyoo-Fasil Awuraja 66.Bishaan Dhinsaa-Yilman Dinsa 67.Haqaaqi-Akaki 68.Irreensaa-Gudeellaa 69.Shaamboo-Shaambuu 70.Ilaalibalaa-Lalibela 71.Fincaaaa-Finca 72.Abboomsaa-Tinsae birihan 73.Hora-Filwuha 74.Hawaas-Awash 75.Qaalluu-Kality 76.Laga Qamalee-H/Gior5gis Dildiy 77.Wal-arga-Wellega 78.Tulluu Daalattii-Tiliku Betemengist 79.Addababaii-Adebabay 80.Qilee-Asko 81.Suluula Garbii- T/Haimanot 82.Awwaaroo-Aware 83.Adaamii-Rufael 84.Sheik Hojole/Didiimtuu-Shegole 85.Waddeessa-Chercher Godana 86.Tulluu Ejersaa-Hanna Mariam 87.Lumee-St.Joseph 88.Labuu-Siga meda/Tatek 89.Laaftoo Tumtuu-Buna Board 90.Tulluu Dheertuu-Gofa Betemengist 91.Tulluu Heexoo-Buufata Poolisii Jahaffaa 92.Laalii-Intoto Mariam 93.Burqaa Ejersaa-Faransay Imbassy 94.Caffee Muudaa-Lideta 95.Dhakaa Araaraa-sherathon & Hilton area 96.Dolloo Buddeenaa-Gotera,Wello sefer &  97.Dhummuugaa-Ginfille 98.Fiichee-Xalian mishig 99.Golbaa-Addis ketema 100.Hadaa-Tele,Garaj,Cerkos Betekiristan 101.Harawa-kaca Fabirika 102.Harbuu-Gurd Shola 103.Harbuu Irreessaa-Ras Hailu Sefer 104.Hulluuqa Kormaa-Istifanos 105.Jaajaa-Bihere Tsige 106.karaa Qorxii-Belay zeleke Qilxu straight 107.Burqaa Qorichaa-Yeka Michael,Around Kebena river 108.Hurufa Raaree-Around Bus Station  109.Keelloo Masqalaa-Around 4-Kilo Campus & Betekiristan area 110.Riqicha Alloo-Engliz & Russia Embassy 111.Caancoo/Arsii-Debre Selam 112.Bulikaa-Bulga 113.Collee-Debre Sina 114.Dheedheeraa-Dadar 114.Erar-Yarar 115.Gaara sibiiluu-Minilik Gibbii 116.Hankoober-Ankober 117.Goodaa Boombii-Tatek Defer 118.Bubbee-Yirga Dejen 119.Ganda Aliyyuu-Gandaliyyuu 120.Haadha Adii-Adaadii 121.Walda`a-Woldiya 122.Madaaroo-Ayertena  123.Kuukkuu-Hagere Marian 124.Jajjuu-Yejjuu 124.Tulluu Diimtuu-Bahita Gebriel 125.Tulluu Maraa- Tulluu Amaaraa 126.Wacaalii-Wucaalee 127.Waabee Shabal-Waabee Shebele 128.Malkaa Abbooshee-Baambiis 129.Mandooyyee-Baalee-Faasiil 130.Xarroo-Atana Tera 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *