Skip to toolbar

Dhaamsa Ilmaan Oromoo Oromummaaf Jiraattan Hundaaf – Dhaamsa Qabsoo Oromoo Yeeyyii Irraa Baraaruu

Dhaamsa Ilmaan Oromoo Oromummaaf Jiraattan Hundaaf:
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Uummatni Oromoo waggoota 150 oliif kolonii ilmaan nafxanyaa jalatti kufuun dararaa ammayyaa hedduun dhiibbaa mirga namoomaa hanga duguugunsa sanyiitti keessummeessaa tureera. Qabsoon Oromoo dhiibbaa wareegamtootni Oromoo waraana Mootummaa Itoophiyaa waliin taasisaniin amma tokko siyaasa biyyattiirratti dhiibbaa uumuuf carraa argatullee qabsaa’otni qabsoo Oromoo hoogganan baay’een mooqfamuun qabsoo Oromoo kana ilmaan diqaalaa nafxanyaatti qabsoo uummataa kana dabarsanii kennuu danda’aniiru. Qabsoon kun tooftaan diqaalota harka galus uummatni qabsoo kana hoogganaa ture ammas jira.

Advertisements

Kanaafuu gabaabumatti dhaamsi kiyya qabsoon keenya diqaalotaan monopolize ta’ee waan argameef har’aa kaasnee paartilee Oromoo ABO, KFO fi PBO duukaa hiriiruun qabsoo keenya yeeyyii harkaa akks buufannu adaraan jedha. Kanneen garaaf jiraatan ammaaf bakka fedhii foonii isaanii ittiin guuttataniif dutuu isaanii itti fufuu danda’u kan Oromummaaf jiraatu garuu waan adeemaa jiru sirriitti adda baasuun yeeyyii qabsoo Oromoo nyaachuuf fb fi mandara keessaa dutaa ooltutti umurii gabaabsuun dirqama Oromoo hundaati.

#ABO#KFO#PBO Jabeessaa sharrii Ilmaan diqaalaa kamittiyyuu sirriitti dammaqaal

#Yeeyyii_Qabsoo_Oromoo_Nyaattutti umurii haa gabaabsinu!

#Yeeyyiin Yeeyyii dha, Hoolaa ta’uu hin dandeessu!

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

Advertisements
Advertisements

Leave a Reply

%d bloggers like this: