Gubaakoo laali jedhee Si kaawwannaan bobaa jala Ibidda caalu taateeNa waaddite keessaaf ala | OROMIYAA TIMES
Skip to toolbar

Gubaakoo laali jedhee Si kaawwannaan bobaa jala Ibidda caalu taatee
Na waaddite keessaaf ala

Qoroxxomtee nama nyaatta
Amallikee akka bineensaa
Qabuuf yaalan hin qabamtu
Shishiw jetta akka qillensaa

Siqabannaan naharkaa loota
Muculuqxeetoo akka talbaa
Dhalootaaf waa hin olkeessu
Duguuggattee nyaatta hambaa

Gubaakoo laali jedhee
Si kaawwannaan bobaa jala
Ibidda caalu taatee
Na waaddite keessaaf ala

Gaafa dhugaan koo badee
Fakkaadhee deemu kirrii
Akka waan an siif hamaa
Ati deemi shirrishirrii

Dukkanni dimimmisaan
Guyyaan akka daanga’u
Atis gatiikee nyaatta
Gaafa aduun naaf ba’u!

Walaloon kan Nuufbariisise Gooftaan

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *