Qellem Wallaggaatti manni uummataa waraana mootummaan gubataa jira | OROMIYAA TIMES
Skip to toolbar

Qellem Wallaggaatti manni uummataa waraana mootummaan gubataa jira

Qellem Wallaggaatti manni uummataa waraana mootummaan gubataa jira.

Gabaasan guyyaa har’a Amajjii 29,2020 argadheen
Qellem Wallaggaatti Manni uummataa qabeenya waliin guyyaa kaleessaa waraana mootummaan gubachuu naa eere.

Haaluma kanaan godina Qellem wallaggaa aanaa Haawwaa Galaan ganda Tuulama Canqoo jedhamu keessatti kaleessa Amajjii 28, 2020 mana namoota armaan gadii qabeenya keessa jiru waliin barbadeessan.

Isaanis:-
1.Nuuriyaa Dassee kan abbaa manaa hin qabne
2.Nayiimaa Muummee kan abbaa manaa hin qabne
3.Kadir Huseen
4.Amad abdullaahi uttee kan jedhaman yoo ta’u KADIR HUSEEN kan jedhamu 3ffaa irra kan jiru kana barii sa’a 11:00 mana erga itti gubanii booda fuudhanii dhabamsiisan. Uummatni Oromiyaa Lixaa dararaa akkasii keessa jira. Jedha gabaasni an argadhe

Image may contain: outdoor

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *