Ummatni Filatee kan bakka buufate akka hin qabne paarlamaan har'aa ragaadha | OROMIYAA TIMES
Skip to toolbar

Ummatni Filatee kan bakka buufate akka hin qabne paarlamaan har’aa ragaadha

Ummatni Filatee kan bakka buufate akka hin qabne paarlamaan har’aa ragaadha

Ethiopian Parliament

Ummanni Oromoo miseensa paarlaamaa isaaf dubbatu ammallee akka hin qabaatin, oolmaa walga’ii mana maree addaa har’aarraa ifatti hubachuun ni danda’ama.

Dhimmi rakkoo nageenyaa ummata Oromoo Kibbaa fi Lixa Oromiyaa ajandummaan hin kaane.

Dhuguma achi keessaa miseensa quuqamaa osoo qabaatee, eeyyamaa fi beekamtii mana marichaatin ala koomaand poostiin maalif godinaalee Oromiyaa kanneen keessatti akka labsame ni gaafatama ture.

Rakkoon lammiilee nagayaa lubbuu isaanii dhabaa jiranii fi gara Gaambeellaa godaanaa jiraniis ni ka’a ture.

Gama biraatin waa’een barattoota Oromoo dhaabbilee barnootaa addaddaatii ari’amanii ni gaafatama ture.

Dhimma barattoota Oromoo yuunvarsiitiiwwan naannoo Amaaraatti ajjeefamanii maatiif reeffi ergamee ni ka’a ture.

Oromoon qabsaa’ee har’arra yoo ga’u, maalif sodaa sirna nafxanyaa fi sirna tokkee jalattin kufaan akka of ilaalaa jiru ni gaafatama ture.

Silaa osoo Oromoon paarlaamicha keessaa bakka bu’aa dhugaa fi quuqamaa qabaatee, dhugumatti gaaffiin har’a ka’u dhimma ummata bakka bu’aniit ta’a ture.

Amma waanti Oromoon beekuu qabu qaamni siif dhaabbanne ,siif falmina jedhee paarlaamaa jiru akka hin jirre waan barte fakkaata.

Dhumaatiin barattoota Oromoo yuuniversitii Naannoo Amaaraa osoon ka’iin,Ajjeefamuu fi hidhamuun,buqqa’uu fi qabeenyaan jalaa gubachuu ummata lixa oromiyaa fi kibba oromiyaa osoon gaafatamiin, ariyamuun barattoota oromoo yuuniversitii Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiruu osoo hin dubbatamiin ykn hin gaafatamiin hafuun qaamni paarlaamaa jiru Oromoo kan bakka bu’e osoon taane kan garaa isaaf bakka bu’e tahuun ni mirkaneessa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *