Abiyyiin deeggaruun mirga. Jimma waan ta'eef jibbamaan garuu dogoggora. Kun gandummaadhaa kaardii diimaa laataafii | OROMIYAA TIMES
Skip to toolbar

Abiyyiin deeggaruun mirga. Jimma waan ta’eef jibbamaan garuu dogoggora. Kun gandummaadhaa kaardii diimaa laataafii

Abiyyiin deeggaruun mirga. Jimma waan ta’eef jibbamaan garuu dogoggora. Kun gandummaadhaa kaardii diimaa laataafii.

Abiyyi Jimma waan ta’eef kan kaleessa isa deeggare, Jimma waan ta’eef kan har’a isa jibbu hin jiru. #Abiyyi waan hojii isaa haamataara!

Image may contain: 4 people, people standing and outdoorImage may contain: 3 people, people smiling, people standingImage may contain: one or more people, people standing and outdoor

Kaleessa #Abiyyi Jimma waan ta’ee Oromoon Harargee, Arsii, Gujii, Maccaa, Jimmaa, Booranaa, Tuulamaa, Iluu, Wolloo fi Diyaaspooraa Abiyyiin hin deeggarre. Abiyyis na deeggaraa hin jenne. Kaadireenis duula Abiyyiin jaaladhaa hin geggeessine. Deeggarsa gara jalqabaatti argateef sababni godinaa fi amantaa isaa osoo hin taane hujii abdachiisaa fi tarkaanfii boonsaa inni gara jalqabaatti fudhate.

Amma hundi kan Abiyyiin abaaru, kan balaaleffatuu fi kan faallaa isaa dhaabatuuf Jimmaan waan ta’eef osoo hin taane sarara waan gadi lakkiseef, gaafii Oromoo deebisuu irratti hir’ínna waan mul’iseef, gorsaa fi kadhaa Oromoo isa alagaa waan caalchiseef, hoogganoota sabni jaalatuu fi kabaju waan facaaseef, sabboonummaa irratti hirínna waan agarsiiserf, masaraa siidaa atseewwaniin waan dhiphiseef, qe’ee Oromoo irratti Oromoo waan tuffachiisee fi dhaansiseef.

Awash Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *